Van vastgoedprobleem tot oplossing!

 

U heeft een probleem met uw vastgoed, en/of (fiscale) waardering, bij overdracht en/of aan- of verkoop van uw woning of (agrarisch) bedrijf .  Of misschien wil de overheid een weg aanleggen door uw eigendom, bedrijf of woning, of u wordt helemaal “weg” bestemd voor natuur, woningbouw of een bedrijventerrein en er dreigt zelfs  een onteigening. Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Al meer dan 30 jaar doen wij dit werk, wij zijn gewend met dit bijltje te hakken en zijn inmiddels 3500 transacties verder. Omdat wij ook voor overheden werken, weten we ieders belang heel goed af te wegen en op waarde in te schatten.  Wij nemen uw probleem onder de loep , waarderen het daarna zoals het moet, en onderhandelen op een basis zodat uw belang te allen tijde is gewaarborgd.

 

Onze aanpak is discreet, persoonlijk, transparant, direct en professioneel. Wij delen niet alleen onze kennis, maar werken ook samen met (uw) accountant en ter zake kundige advocaten voor zover aan de orde en noodzakelijk. Wij streven ernaar onder alle omstandigheden de beste onderhandelingspositie voor u te creëren, zodat u persoonlijk de juiste afweging kunt maken. Uw belang als persoon of bedrijf staat altijd voorop. Wij opereren onafhankelijk en schuwen daarbij niet u de waarheid te vertellen, immers alleen dan komen we tot een juiste afbakening van het probleem en ligt de oplossing veelal voor de hand.

Onze overheidspraktijk is zeer divers, taxeren, aankopen en begeleiden van grootschalige gebiedsontwikkeling tot herontwikkeling van binnenstedelijk onroerendgoed, bedrijfsterreinen. en herlocatie van  bedrijven.

Adviseren is taxeren en beoordelen van uw vastgoed !

Consultancy is de meest belangrijke tak van ons werk, zowel tegen als voor de overheid. De insteek hierbij is, op een pragmatische manier uw vastgoed in brede zin te beoordelen en te waarderen, gegeven de uitgangspunten die dan aan de orde zijn. U moet hierbij denken aan fiscale (her-)waarderingen maar ook aan schadebepalingen bij (on-)rechtmatig overheidshandelen zoals onteigening, planschade, nadeelcompensatie of onrechtmatige daad. Maar ook aankopen, taxeren en begeleiden van aankooptrajecten van zowel binnen- als buitenstedelijk onroerendgoed.

Lees meer...

Onze  vastgoed-specialisten verdienen zich zelf terug !

Teamwork staat bij ons voorop. Samen zijn we sterk en daar waar nodig, wordt specifieke kennis ingehuurd. Onze slogan "Solid partners, born to perform” maken wij meer dan waar. Iedereen kan het roer vasthouden als de zee rustig is. Wij doen dat ook bij windkracht 12 en zullen niet rusten zolang uw rechten niet zijn geborgd.

 

Wij werken grotendeels op basis van no cure, no pay, mits enerzijds 100% zekerheid aanwezig is dat uiteindelijk een transactie plaatsvindt, anderzijds het transactieresultaat >€ 250.000,= is. Het honorarium is meestal een percentage van de uiteindelijke schadeloosstelling, en wordt vooraf schriftelijk met u overeengekomen. Veelal komen onze kosten voor rekening van de overheid of projectontwikkelaar, dus  onze kosten zijn  veelal afgedekt.

Waarom kiezen voor VOS-specialisten?

  • Ruim 30 jaar ervaring

  • Persoonlijk en professioneel

  • Meer dan 3500 transacties

  • Duidelijk en transparant

  • No pay no cure

  • No nonsense

  • Particulier en ondernemer

  • Overheid


Onteigening en rechtspraak?

De rol van de overheid zoals gemeente, provincie of staat bij een onteigening is altijd evident aanwezig. Het is daarom belangrijk de spelregels te kennen, en vooral er achter te komen wat de belangrijkste fase is, bij dit soort trajecten.

Lees meer »

Lees onze blogs: