Bedrijf is altijd maatwerk !

Waardering van bedrijven behoeft een specifieke benadering, daar waar ruimte veelal tekortschiet, maar ook richting o.a. fiscus. Het is vaak een complexe materie waarbij niet alleen het onroerend goed van belang is, maar veelal ook de exploitatie. Deze combinatie vereist specifieke kennis, om te komen tot een maximale waardering en/of schadeloosstelling bij bijvoorbeeld overheidsingrijpen.

Wij delen niet alleen onze kennis met u, maar ook met terzake kundige specialisten zoals uw accountant en adviseurs, voor zover aan de orde en noodzakelijk. Onze werkwijze is daarbij direct en confronterend, in de goede zin des woords. Ons werkgebied is breed. Taxaties, special valuations en onderhandelingen ten aanzien van o.a. binnen- als buitenstedelijk (bedrijfsmatig) onroerend goed, bedrijfsverplaatsingen, industrieel, agrarisch en incourant onroerend goed, zijn voor ons meer dan bekend terrein.