Overheid altijd een belangrijke partner !

VOS Specialisten is bij uitstek geschikt om grote verwervings- en onteigeningstrajecten te begeleiden. Wij adviseren over de verwervingsstrategie, maken ramingen en taxatierapporten, doen de onderhandelingen, stellen de contracten samen en begeleiden het notariële traject. VOS Specialisten heeft ruime ervaring met project- en procesleiding bij omvangrijke verwervingsprojecten, gebiedsontwikkelingstrajecten, etc. en kan u met raad en daad bijstaan, of uw organisatie daar waar nodig met specifieke kennis ondersteunen.

 

Onze vastgoedpraktijk omvat niet alleen stedelijk-, bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed maar ook in bredere zin de advisering van complexe aan-/verkooptrajecten van grootschalige projecten, incourante onroerende zaken, industriële complexen, complexe waarderingen,  naast natuurlijk zakelijke rechtvestiging, gedoogprocedures, erfpacht, verhuur en taxatie.

Door onze jarenlange expertise aan zowel de overheidszijde als aan de zijde van de particulier of een onderneming, zijn wij zeer goed ingevoerd in de vaste rechtspraak in relatie tot vastgoed en staan u met raad en daad bij in deze veelal ingewikkelde materie. Wij weten als geen ander hoe je partijen tot elkaar brengt, bijgestaan door ter zake kundige specialisten die, samen met u, het gehele (onderhandelings-)proces ten uitvoer brengen.

 

Onze advisering is breed:

  • Aankopen voor infra, wegen, fietspaden;
  • Aankopen voor nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen;
  • Taxaties en aankopen voor gebiedsontwikkeling;
  • Taxaties, aankopen en herontwikkeling binnenstedelijk onroerend goed;
  • Schadeafhandeling van  planschades, en leiding-/kabelstroken, etc.

 

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons indien u vragen heeft of nadere informatie wenst over de mogelijkheden.