Alles valt of staat met betrouwbaar handelen !

Consultancy is de meest belangrijke tak van ons werk. De insteek hierbij is, op een pragmatische manier uw vastgoed in brede zin te beoordelen en te waarderen, gegeven de uitgangspunten die dan aan de orde zijn. U moet hier denken aan fiscale herwaarderingen maar ook schadebepalingen bij onrechtmatig overheidshandelen zoals onteigening, planschade, nadeelcompensatie of onrechtmatige daad. 

Daarnaast zijn wij specialisten in het begeleiden en opzetten van onderhandelingsstrategieën voor (of tegen) derden, veelal semi-overheden en projectontwikkelaars. Special Valuations en onderhandelingen bij overheidsingrijpen is ons specialisme. Vaak worden wij ook gevraagd voor de begeleiding van aan- en verkooptrajecten van bedrijven, woningen en agrarische objecten. Onze stijl kenmerkt zich door gedrevenheid, volharding en deskundigheid. Daarbij is integriteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, transparantie en vooral professionaliteit een “must”, over en weer!