Particulier is emotie omzetten in daadkracht !

Voor de meeste mensen is onderhandelen een ver-van-mijn-bedshow, vooral waar semi-overheden en projectontwikkelaars om de hoek komen kijken. Het zijn vaak langdurige trajecten, die gekenmerkt worden door ongewisheid, nauwelijks transparantie en nauwelijks inzicht in specifieke problematiek zoals ruimtelijke ordening, milieuwetgeving, etc. 

Wij schuwen de confrontatie niet, door onze jarenlange ervaring (inmiddels meer dan 30 jaar) kennen wij het klappen van de zweep. En als een kwestie niet oplosbaar lijkt, is dat niet omdat er geen oplossing is, maar omdat het probleem vaak niet wordt gezien. Emotie speelt hierbij uiteindelijk een belangrijke rol om te komen tot een afweging en dat is nu vaak een hele slechte raadgever. De aankopende partijen zijn veelal professionals, die exact weten hoe ze hiermee om moeten gaan en toch hun slag proberen te slaan. Wij staan hier altijd zakelijk tegenover en weten wat de (on-)mogelijkheden zijn, we leveren op dat moment maatwerk, zodat uw rechten te allen tijde zijn gewaarborgd.