Grondzaken is het ordenen van eigendomsrechten !

Ook voor grondzaken zijn wij uw specialist door heel Nederland. Op veel plekken in ons land verrijzen nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Bestaande woon- en werkgebieden krijgen een tweede leven. Landbouwgronden worden natuurgebied of krijgen een andere specifieke aanwending. Nieuwe infrastructuur en nutsvoorzieningen worden aangelegd en spoorverbindingen worden verdubbeld. De beschikbaarheid van grond is bij al deze ruimtelijke ontwikkelingen vaak een cruciale factor.

Daar waar uiteindelijk ruimte tekortschiet, helpen wij u op het gebied van grondzaken en beheer om de overblijvende ruimte opnieuw te organiseren.

Dit is nog steeds de basis waar alles om te doen is, daar zijn wij mee begonnen en zullen wij ook uiteindelijk mee eindigen. Dit proces maakt de wereld van nu en die van de  toekomst.

Wij hebben de taak dit rentmeesterschap met waardigheid en duurzaamheid uit te oefenen om de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

 

Onze specialisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Verening van Rentmeesters.