Onze kracht is telkens de uitdaging aangaan !

Wij zijn sterk daar waar ruimte tekortschiet. Special Valuations en onderhandelingen op onteigeningsgebied is ons specialisme. Wij verzorgen het gehele traject voor u, zowel in de minnelijke fase als gerechtelijke fase.

In de ruim 30 jaar dat wij dit doen, kunnen we met trots zeggen dat inmiddels meer dan 3500 transacties onder onze supervisie tot een goed einde zijn gebracht. VOS Specialisten beschikt over kwalificeerde vastgoedspecialisten, taxateurs op het gebied van schadebepaling bij onrechtmatig overheidshandelen onteigening, planschade en nadeelcompensatie, en overige waarderingsvraagstukken, zoals fiscus en familie-bedrijfsoverdrachten.

Onze professionals brengen consistentie in de kwaliteit en nog belangrijker de waarde van het resultaat ligt altijd in het bereiken ervan. Daarbij is goede communicatie een must en het is vooral belangrijk waar te nemen wat niet wordt gezegd, immers dáár schuilt de crux van iedere onderhandelingspositie. Ken je tegenstander, ga geen problemen uit de weg, maar nog belangrijker: ken je eigen kracht in samenspel met ter zake kundige specialisten. Wij zijn bruggenbouwers die samen met u de beste route kiezen, waarbij wij onder alle omstandigheden het best mogelijke resultaat zullen bewerkstelligen. Ons adagium is, daar waar geen weg is, is er altijd een omweg om tot een oplossing te komen.