Herinvesteringsschade of reconstructieschade bij onteigening ?

De herinvesteringsschade en reconstructieschade heeft feitelijk betrekking op de extra schade die ontstaat door de aankoop van een vergelijkend vervangend object of realisering van een complete nieuwbouw, wanneer u wordt onteigend.

Indien u een vervangend pand aankoopt zal dit in de meeste gevallen nog enigszins gerenoveerd moeten worden, deze kosten komen in z’n geheel voor vergoeding in aanmerking en dienen integraal te worden vergoed.

Indien u toch in aanmerking komt voor nieuwbouw omdat er geen gelijkwaardig pand voorhanden is, komen niet alleen de bouwkosten voor vergoeding in aanmerking maar ook bijvoorbeeld de kosten voor de tuinaanleg.

 

Herinvesteringsschade en reconstructieschade bij onteigening wanneer u huurder of pachter bent.
Als huurder of (erf-)pachter heeft u niet altijd recht op reconstructie of herinvesteringsschade, immers als zich een gelijkwaardig huurpand of pachtperceel voordoet, is deze schade hierdoor afgedekt. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u alleen iets kopen, zal deze schade in aanmerking komen voor vergoeding.

 

Hoe bereken je de herinvesterings- en reconstructieschade bij onteigening?
Bij de berekening van de herinvesteringsschade of reconstructieschade komen alle kosten in beeld die u feitelijk moet maken om o.a. in een gelijkwaardige vermogenspositie en/of inkomenspositie te komen, zoals voor de onteigening.

Alleen de wijze van verrekening van deze kosten gebeurt volgens een bepaalde methodiek, waarbij rekening wordt gehouden met uw oude situatie als eigenaar, huurder of (erf-)pachter.

Heel belangrijk hierbij is dat die berekening ook juist wordt uitgevoerd, mijn ervaring leert dat dit een wereld van verschil maakt in het uiteindelijke resultaat.

 

Aandachtspunten bij de berekening van de herinvesteringsschade en reconstructieschade.
Het voert te ver om op detailnivo in te gaan, maar ik wil toch een aantal specifieke onderdelen opsommen waar u rekening mee moet houden:

  1. Welk rente percentage is van toepassingg
  2. Wat is het economisch voordeel;
  3. Welke kapitalisatiefaktor is aan de orde;
  4. Welke vermogenscomponenten komen voor aftrek in aanmerking;
  5. Welke kosten komen voor integrale vergoeding in aanmerking;
  6. Hoe bereken je de financieringslast;
  7. Hoe ga je om met tussentijdse schade.

Deze componenten zijn meestal op enige wijze aan elkaar gelinkt in de berekening en wordt de hoogte van de uiteindelijke schade in sterke mate bepaald, door de wijze waarop je hier invulling aangeeft.

 

Conclusies en aanbevelingen bij reconstructie- of herinvesteringsschade.
Bij de vaststelling van reconstructie- en herinvesteringsschade komt het aan op specifieke kennis van de materie en omstandigheden waarin u verkeert als eigenaar, huurder of (erf-) pachter.

Vos specialisten heeft die ervaring en kan u met raad en daad bij staan over de mogelijkheden om tot een optimale afweging te komen bij de vaststelling van reconstructie of herinvesteringsschade. Heeft u nog vragen of anderzijds opmerkingen neem gerust contact op VOS-specialisten, wij ondervinden deze problemen iedere dag.

Het mag duidelijk dat VOS-specialisten niet zomaar andere deskundige, adviseurs en specialisten de maat meet, dit betekent dat voor VOS-specialisten de lat nog hoger ligt. Wij zeggen niet alleen wat wij denken maar doen ook wat we zeggen. Probeer het uit, contacteer ons, en vergelijk ons met onze collega’s. U zult zien dat wij toch een andere en betere aanpak hebben en ons duidelijk onderscheiden van andere collega’s. al was het maar omdat we al ruim 25 jaar niks anders doen.

VOS-specialisten maken nu net het verschil als uw recht wordt onteigend of in geding is.

Hartelijk dank voor het lezen van mijn blog.

Met vriendelijke groet.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.