De beste onteigenings-specialist, adviseur of deskundige?

Een goede of minder goede adviseur, specialist of deskundige maakt een wereld van verschil wanneer u wordt onteigend dan wel in een traject zit of komt waarbij de overheid uw woning, bedrijf of grond wil kopen. Ben er vroeg bij, wacht niet te lang met een goede keuze, te laat is te laat.

 

Boeven moet je met boeven vangen en boeren moet je met boeren vangen.
Het is een veel gebezigd spreekwoord in de onteigeningswereld en op de keper beschouwd, is hiermee ook alles gezegd.

  1. Een goede onteigeningsspecialist, deskundige of adviseur, is niet alleen deskundig op het gebied van onteigening en taxatie, maar is ook een onderhandelingsstrateeg, die zijn tegenstander nooit onderschat en altijd het stuur zelf in handen houdt, weet wat zijn plek is, zijn opdrachtgever altijd transparant informeert, nooit het doel uit het oog verliest waarvoor hij is aangesteld, de confrontatie niet uit de weg gaat en altijd cancelt met terzake argumenten en nooit zijn professie uit het oog verliest.
  2. Het is iemand die alle in en outs van u danwel uw bedrijf kent, ook daar naar vraagt, uw zwakke en sterke punten in kaart brengt, en samen met u de strategie bepaalt wat wel en niet mogelijk is. Hij of zij is degene die het ijs voor u moet breken, danwel zijn of haar opponent vriendelijk doch dringend zal weten te overtuigen dat zijn of haar insteek de enige juiste is.

Als u hier fouten bij maakt, zult u in de onteigeningswereld onmiddellijk worden afgestraft.

 

 

Hoe kiest u de juiste deskundige bij een onteigening of minnelijk aankoop traject

Dit is vaak de crux om te komen tot een optimaal resultaat. Dit moet u zelf ondervinden, anders gaat het niet. Onze ervaring is dat een deskundige in de onteigeningswereld volledig transparant communiceert, let wel dat doet hij al bij het eerste gesprek. Hij of zij kan dan al een richting bepalen hoe het proces verloopt en wat uw kansen zijn. Hij of zij zal daarbij weliswaar in een notendop kunnen aangeven wat uw positie is en hoe u te werk moet gaan.

  1. Laat u niet om de tuin leiden, vraag naar zijn of haar ervaring, referenties en vooral wat de  core-business is. Is hij of zij anders georiënteerd, of het merendeel van zijn tijd met andere dingen bezig, is het wellicht niet de juiste persoon voor u.
  2. Let erop dat de deskundige onafhankelijk is richting de onteigende overheid, belangverstrengeling is aan de orde van dag, en kent geen grenzen. Het hoeft absoluut geen nadeel te zijn als de deskundige ook elders voor de overheid werkt, immers hij of zij weet als geen ander hoe afwegingen worden gemaakt bij een overheid. En dat is vaak anders dan u op het eerste gezicht denkt of weet van heeft. Overigens een deskundige kan nooit 2 heren dienen, en zal alsdan altijd in een spagaat terecht komen.
  3. Een deskundige zal altijd zich in breder verband oriënteren en zal zich altijd laten informeren door bijvoorbeeld uw accountant anderzijds terzake specialisten als u niet beschikt over de juiste informatie. Teamwork moet voorop staan, waarbij uw belangen altijd transparant worden gecommuniceerd, en nog belangrijker is dat de deskundige van te voren exact zegt wat hij gaat doen en waarom hij dat doet.
  4. Tot slot laat uw deskundige altijd op voorhand een taxatie maken van uw schadeloosstelling alsdan dwingt u hem enerzijds openheid van zaken te geven maar kun u hem of haar ook blijven controleren in het verdere onderhandelingsproces. Vaak gaat het andersom dat de deskundige eerst de bieding afwacht van de overheid en dan pas aan het werk gaat. Dit is de omgedraaide wereld, zo hoort het niet.

 

De kosten van onteigenings- specialist, adviseur of deskundige worden veelal achteraf verrekend bij een onteigening of minnelijk aankoop traject.

Maak u geen zorgen over de kosten van de dienstverlening, deze worden altijd vergoed door de overheid of aankopende partij, danwel achteraf verrekend in de schadevergoeding. In de onteigeningwereld is het een goede gewoonte dat achteraf het honorarium pas wordt verrekend, natuurlijk afhankelijk van de gemaakte afspraken.

Het mag duidelijk dat VOS-specialisten niet zomaar andere deskundige, adviseurs en specialisten de maat meet, dit betekent dat voor VOS-specialisten de lat nog hoger ligt. Wij zeggen niet alleen wat wij denken maar doen ook wat we zeggen. Probeer het uit, contacteer ons, en vergelijk ons met onze collega’s. U zult zien dat wij toch een andere en betere aanpak hebben en ons duidelijk onderscheiden van andere collega’s. al was het maar omdat we al ruim 25 jaar niks anders doen.

VOS-specialisten maken nu net het verschil als uw recht wordt onteigend of in geding is.

Hartelijk dank voor het lezen van mijn blog.

Met vriendelijke groet.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.