De overheid of projectontwikkelaar wil mijn grond, huis of bedrijf kopen, hoe verder?

Opeens staat de overheid of projectontwikkelaar voor de deur om een stukje grond te kopen of zelfs uw woning of bedrijf, vaak ten behoeve de aanleg van wegen, fietspaden, nieuwe woonwijken of industrieterreinen, etc., en wordt u vriendelijk verzocht uw medewerking hieraan te verlenen tegen uiteindelijk de betaling van een schadevergoeding.

  

Werkt u niet mee, of bent u het er niet mee eens, of heeft u gewoonweg uw bedenkingen, uit dat dan. Vaak hoort u heel lang niks meer van de aankopende partij, bent u dan goed ervan bewust dat de overheid gewoon doorwerkt, en opeens zich van een andere kant laat zien, en vaak de druk op gaat voeren door op uw emotie in te spelen.

Op dat moment valt wel eens terloops het woordje onteigening, met de opmerking dat dit nog niet zo’n vaart loopt maar ze toch wel willen weten of u bereid bent uw eigendom te verkopen, anders kan de rechter er wel eens aan de pas komen, dan blijkt dat u toch opeens belangrijk voor hun bent.

 

Wat moet u doen?

Bent u op dat moment bewust dat het ernst wordt en u blijkbaar toch opeens belangrijk bent, omdat anders het nieuwe plan wel eens gevaar loopt, of wordt vertraagd of zelfs niet doorgaat, weeg dan goed uw juridische positie af. U heeft als eigenaar, erf-pachter, huurder terdege rechten en niet zomaar rechten, en deze rechten kunnen niet zomaar worden uitgekocht of onteigend.

Laat u op dat moment altijd informeren over uw werkelijke positie en rechten, beter is natuurlijk direct al in het begin terzake specialisten (en niet zomaar een makelaar, advocaat of rechtsbijstand) te benaderen. Voor VOS-specialisten is dit dagelijks werk, wij kunnen samen met u, de beste strategie uitstippelen, bij staan in de onderhandelingen, maar ook de schadevergoeding of anderzijds oplossingen begroten en aandragen.

Belangrijk is dat u direct met een specialist contact opneemt als er een vermoeden is dat u betrokken bent bij een overheidsingrijpen. VOS-specialisten bediscussieert de casus en en maakt het inzichtelijk  en bekijkt welke weg moet worden bewandeld, om tot een goede oplossing te komen, daarmee komt er rust maar vooral ook de zekerheid dat uw rechten worden veiliggesteld.

 

VOS-specialisten opereert landelijk en staat u vrijblijvend te woord, en het liefst bij u thuis of ter plekke, zodat vrij snel de problematiek boven water komt en vaak al op dat moment de juiste strategie kan worden bepaald.

Maak u geen zorgen over de kosten van onze dienstverlening, deze worden altijd vergoed door de overheid of aankopende partij, danwel achteraf verrekend in de schadevergoeding. Bij ons gaan uw baten voor onze kosten, zo werken wij al ruim 30 jaar en zo willen wij blijven werken.

VOS-specialisten maken nu net het verschil als uw recht wordt onteigend of in geding is.

Hartelijk dank voor het lezen van mijn blog.

Met vriendelijke groet.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.