Planschade blijft een moeilijk traject !

VOS Specialisten is dé specialist op het gebied van planschade door heel Nederland.
Een bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor alle onroerende zaken binnen een plangebied. De planvoorschriften hebben ook effect op de verkoopwaarde van een onroerende zaak. Door een “nieuwe” planologische maatregel kunnen de gebruiks- en bouwmogelijkheden van een onroerende zaak in negatieve zin worden beïnvloed. Ook planologische ontwikkelingen in de nabijheid van een onroerende zaak kunnen de waarde daarvan beïnvloeden. In die gevallen kan er sprake zijn van planschade. Ook inkomstenderving door een planologische maatregel kan leiden tot planschade.

 

Onze specialisten zijn aangesloten bij de Stichting Dobs