Conflicten zijn altijd arbitrair !

VOS Specialisten is dé specialist op het gebied van arbitrage en conflictbemiddeling door heel Nederland.
Bij conflictbemiddeling wordt tussen de partijen bemiddeld. De bemiddelaar heeft geen bevoegdheden om keuzes af te dwingen, maar probeert partijen op basis van argumenten tot elkaar te brengen.
Een alternatief is arbitrage. Hierbij wordt eerst overeengekomen welke procedure wordt gevolgd en of een advies wel of niet bindend is voor partijen. Bij arbitrage wordt vaak een commissie samengesteld die uit meerdere personen bestaat.

Ook hierin zijn wij zeer evenwichtig en natuurlijk onafhankelijk.