Waarde van bouwgrond in relatie tot grondexploitatie?

De waarde van bouwgrond hangt af van de aantrekkelijkheid van de bouwgrond op een bepaalde locatie en met name de koopkracht van de mensen die daar willen wonen en werken en natuurlijk de grondexploitatie.

 

De waarde van bouwgrond
De waarde van bouwgrond wordt steeds meer bepaald door demografische invloeden. Kort door de bocht gezegd daar waar geld kan worden verdiend, is er voldoende koopkracht aanwezig, en dus meer ruimte om in vastgoed te investeren. Dit resulteert altijd in stabiele of hogere bouwgrondprijzen.

Dus economie, werk, inkomen en aantrekkelijkheid van stad, dorp of omgeving is bepalend of er krimp of groei optreedt.

Daardoor is de waarde van bouwgrond redelijk voorspelbaar geworden op basis van deze uitgangspunten.

 

Grondexploitaties worden meer voorspelbaar
Het verwachtingspatroon van grondexploitaties wordt dus met name bepaald door de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en koopkracht en dienen op basis hiervan worden bijgesteld.

Dit betekent dat grondexploitaties in krimp-gebieden in het merendeel van de gevallen negatief moeten worden bijgeteld en in de groei-gebieden wellicht gehandhaafd kunnen blijven of zelfs positiever uitvallen.

 

Hoe ga je om met grondexploitaties in krimp-gebieden?
Dit is geen gemakkelijke opgave, omdat er altijd sprake is van een dalende grondexploitatie opbrengst.

Maar er zijn natuurlijk mogelijkheden waarop je kunt anticiperen:

  1. Differentieer in prijzen na rato de aantrekkelijkheid van een gebied;
  2. Beperk de exploitatiekosten na rato de aantrekkelijkheid van het exploitatiegebied;
  3. Matig de bouw- en plankosten;
  4. Haal aantrekkelijke exploitaties naar voren;
  5. Kijk goed naar de post bovenwijkse voorzieningen, en heroverweeg deze desnoods.
  6. Flexibiliteit in een exploitatie qua lasten en opbrengsten is een must.

 

Maak daarnaast goede afspraken met projectontwikkelaars en ken uw lokale markt.

 

Overige belangrijke aandachtspunten bij een grondexploitatie en de waarde van bouwgrond
Voor iedere grondexploitatie en de daaraan gekoppelde grondwaarde geldt dat:

Stem de behoefte van de plancapaciteit af op de regio;

Stem de behoefte van de plancapaciteit af op de bevolkingsprognose;

Hanteer marktconforme prijzen;

Stem de grondexploitatie af op de lokale marktsituatie.

De markt heeft altijd gelijk en is bepalend voor het uiteindelijke resultaat in een grondexploitatie, de kosten gaan natuurlijk altijd voor de baten. Houdt dus de kosten binnen de perken en reken u niet zomaar rijk qua opbrengsten.

 

Conclusies en aanbevelingen bij de waardebepaling van bouwgrond
Ben eerlijk tegen u zelf als overheid, maak de goede keuzes bij grondexploitaties, vergroot de aantrekkingskracht van het exploitatiegebied, handel snel en adequaat, ben bereid de plancapaciteit aan te passen na rato de behoefte in de markt en kijk naar de regio.

Resumerend blijft de grondexploitatie en daaraan gekoppelde grondwaarde steeds aan marktwerking onderhevig, onderschat dit niet en handel snel en adequaat. Heeft u nog vragen of anderzijds opmerkingen neem gerust contact op VOS-specialisten, wij ondervinden deze problemen iedere dag.

 

Hartelijk dank voor het lezen van mijn blog.

Met vriendelijke groet.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.